Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36423-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36423-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36423 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot aanpassing van de regelingen voor het fonds voor gemene rekening en devrijgestelde beleggingsinstelling (Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36423-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Koninklijke boodschap

36423-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36423-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30