Bijlage : Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het schrijnende bericht van een rolstoelgebruiker, zoals beschreven in het artikel ‘Rolstoelgebruiker Annemarie in de kou laten staan door NS: ‘Dit mag niet gebeuren’

Download