Bijlage : Beslisnota inzake Reactie op verzoeken commissie over het bericht “Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten: ‘Dit is zo krom’’’ en over het voornemen tot openstelling van de investeringsmodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) in relatie tot de recent verschenen inzichten inzake de emissiearme stalsystemen

Download