Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opslaan van medische gegevens van Nederlanders door externe softwareleveranciers

Download