Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de formele Telecomraad van 2 juni 2023 in Luxemburg (Kamerstuk 21501-33-1029)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Valstar, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-33-1029 Verslag van de formele Telecomraad van 2 juni 2023 in Luxemburg

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

32761-267 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Kathmann over websites verplichten standaard in te stellen dat er geen trackingcookies worden geplaatst

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

32761-266 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Kathmann over nadere Europese regulering voor het plaatsen van cookies

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-987 Motie van het lid Leijten over regelen dat een op basis van AI genomen besluit altijd begrijpelijk kenbaar wordt gemaakt

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Telecomraad 6 december 2022 (CD 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:46

Debat over de bescherming van online gegevens

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Verslag van de formele Telecomraad van 2 juni 2023 in Luxemburg

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00