Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Ellian over "trouw aan de publieke taak" toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (Kamerstuk 35570-63)

Download