Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (Kamerstuk 36360-XIII)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Valstar, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36360-XIII-7 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36360-XIII-3 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36360-XIII-4 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering commissie EZK(VERPLAATST NAAR 6 JULI 2023)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00