Koninklijke boodschap : Koninklijke boodschap

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34144-5 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34144-4 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34144 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34144-3 Memorie van Toelichting

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nader rapport

34144 Nader rapport inzake Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

34144-2 Voorstel van Wet

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30