Commissieverslagen

Zoekresultaten (6.780)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS. 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan 33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 991 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juli 2022 De vaste commissie voor

2022D24792

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over de Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over de Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2506 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juli 2022 De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 14 juni 2022 overleg gevoerd

2022D25076

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid. 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 334 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juli 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 9 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Jetten, minister voor

2022D25509

Commissieverslagen

Conceptverslag Inburgering en integratie

Conceptverslag Inburgering en integratie. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 6 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Inburgering en integratie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT

2022D31277

Commissieverslagen

Conceptverslag Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Conceptverslag Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 6 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Vreemdelingen- en asielbeleid

2022D31265

Commissieverslagen

Conceptverslag Visserij en tuinbouw

Conceptverslag Visserij en tuinbouw. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 6 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Visserij en tuinbouw VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste

2022D31170

Commissieverslagen

Conceptverslag Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Conceptverslag Arbeidsmarktbeleid in de zorg. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 6 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsmarktbeleid in de zorg VERSLAG VAN EEN

2022D31080

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over gewasbeschermingsmiddelen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over gewasbeschermingsmiddelen. 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 574 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 6 juli 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben

2022D24677

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2022, over de Slotwetten en jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2022, over de Slotwetten en jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat. 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 6 VERSLAG VAN EEN

2022D29162

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021. 36 100 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022

2022D29151

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 29 477 Geneesmiddelenbeleid 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 776 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 5 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2022D24791

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Regionale luchthavens

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Regionale luchthavens. 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 963 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 5 juli 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de brief van de

2022D24676

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 juni 2022, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 juni 2022, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB. 35 925 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 Nr. 168 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 4 juli 2022

2022D26470

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over de JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over de JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). 32 317 JBZ-Raad Nr. 768 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 juni 2022 overleg gevoerd

2022D24478

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid. 20220630CD Vreemdelingen- en asielbeleid VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

2022D30896

Naar boven