Commissieverslagen

Zoekresultaten (130)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 september 2010, inzake FENS-gelden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 september 2010, inzake FENS-gelden. kst-29984-234 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 234 VERSLAG VAN...

2010D39674

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 14 september 2010 inzake wegtunnels

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 14 september 2010 inzake wegtunnels. kst-29296-8 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D37783

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 14 september 2010 inzake de Transportraad

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 14 september 2010 inzake de Transportraad. kst-21501-33-293 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr...

2010D37781

Commissieverslagen

Wegtunnels/A2 Leidsche Rijn tunnel

Wegtunnels/A2 Leidsche Rijn tunnel. algemeen overleg/Wegtunnels - A2 Leidsche Rijn tunnel d.d. 14 september 2010/VW blz. 45366e07-fd77-403a-9ae3-ea3d0451aac6 (Stijnen/Petrina/Boersma) Uiterste corr.datum: woensdag 22 september te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER...

2010D36175

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2010, inzake de Transportraad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2010, inzake de Transportraad. kst-21501-33-283 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr...

2010D29401

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake MIRT

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake MIRT. kst-32123-A-134 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds...

2010D28635

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2010, inzake ‘Fietsen in Nederland: een tandje erbij’

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2010, inzake ‘Fietsen in Nederland: een tandje erbij’. kst-31796-19 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 796 Fietsen in Nederland...

2010D28633

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake verkeersveiligheid, CBR en Landbouwverkeer (Herdruk)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake verkeersveiligheid, CBR en Landbouwverkeer (Herdruk). kst-29398-230-n1 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 230...

2010D25488

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2010, over de HSL en de Betuweroute en vervoer gevaarlijke stoffen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2010, over de HSL en de Betuweroute en vervoer gevaarlijke stoffen. kst-22026-319 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 22 026...

2010D25349

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 mei 2010 , inzake Ruimte voor de Rivier - Zandmaas en Grensmaas

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 mei 2010 , inzake Ruimte voor de Rivier - Zandmaas en Grensmaas. kst-30080-45 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 080...

2010D25261

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2010, inzake de N200 bij Halfweg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2010, inzake de N200 bij Halfweg. kst-32123-A-110 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat...

2010D25007

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake kwaliteit OV in de drie grote steden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake kwaliteit OV in de drie grote steden. kst-29984-227 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 984 Spoor: vervoer-...

2010D25008

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake nieuwe stations

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake nieuwe stations. kst-31801-14 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 801 Nieuwe stations, nieuwe passagiers Nr. 14 VERSLAG...

2010D23985

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 22 april 2010 inzake de OV-chipkaart

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 22 april 2010 inzake de OV-chipkaart. kst-23645-373 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 23 645 Openbaar vervoer Nr. 373 VERSLAG VAN EEN...

2010D23984

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2010, inzake de Loodsenwet maritieme noodhulp en evaluatie bedienen op afstand

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2010, inzake de Loodsenwet maritieme noodhulp en evaluatie bedienen op afstand. kst-30490-18 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 490...

2010D23513