Commissieverslagen

Zoekresultaten (486)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp. 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 243 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Financiën hebben op 30 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, minister van Sociale

2022D30738

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het

2022D31212

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021. 36 100 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

2022D31048

Commissieverslagen

Conceptverslag Inburgering en integratie

Conceptverslag Inburgering en integratie. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 6 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Inburgering en integratie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT

2022D31277

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2022, over Arbeidsmigratie (voortzetting CD 19 mei 2022)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2022, over Arbeidsmigratie (voortzetting CD 19 mei 2022). 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 80 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 21 juni 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 juni 2022 vervolgoverleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, minister

2022D22883

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over arbeidsmigratie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over arbeidsmigratie. 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 79 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 juni 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 mei 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

2022D20906

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Gezond en veilig werken

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Gezond en veilig werken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 435 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 2 juni 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 mei 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van

2022D19741

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 april 2022, over Kinderopvang

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 april 2022, over Kinderopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 322 Kinderopvang Nr. 446 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 mei 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 april 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, Minister

2022D17241

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2022, over Inburgering en integratie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2022, over Inburgering en integratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 824 Integratiebeleid Nr. 361 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 19 mei 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 april 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van

2022D17081

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over Arbeidsmarktbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over Arbeidsmarktbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1105 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 mei 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 april 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van

2022D16297

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over Uitvoering sociale zekerheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over Uitvoering sociale zekerheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 678 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 mei 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 april

2022D14785

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Pensioenonderwerpen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Pensioenonderwerpen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 584 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 9 mei 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D14361

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 maart 2022, over Armoede- en schuldenbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 maart 2022, over Armoede- en schuldenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 620 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 april 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2022D10994

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 februari 2022, over Participatiewet/Breed Offensief

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 februari 2022, over Participatiewet/Breed Offensief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 232 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 14 maart 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 februari

2022D07887

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 Nr. 108 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT

2022D07113

Naar boven