Commissieverslagen

Zoekresultaten (548)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Financiën

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 135 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en

2022D29813

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Fatca

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Fatca. 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 296 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, over: - de brief van de

2022D27308

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen. 31 066 Belastingdienst Nr. 1096 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juli 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw De Vries, staatssecretaris Toeslagen en Douane, over: - de brief van de staatssecretaris van Financiën

2022D27208

Commissieverslagen

Conceptverslag Eurogroep/Ecofinraad

Conceptverslag Eurogroep/Ecofinraad. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 7 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Eurogroep/Ecofin-Raad VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De

2022D31249

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Financiële markten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Financiële markten. 20220630CD Financiële markten VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, minister van Financiën, over: - de brief van de minister van Financiën d.d. 16

2022D30878

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Eurogroep/Ecofinraad

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Eurogroep/Ecofinraad. 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1863 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, minister van

2022D24111

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 1 juni 2022, met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 1 juni 2022, met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland. 33 283 Macro-economische risico's voor het financiële stelsel Nr. 26 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 21 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 1 juni 2022 een openbaar gesprek gevoerd over: - de

2022D23701

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over hersteloperatie kinderopvangtoeslag. 31 066 Belastingdienst Nr. 1033 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 14 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 19 mei 2022 overleg gevoerd met mevrouw De Vries, staatssecretaris Toeslagen en Douane, over: - de brief van de

2022D21929

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 108 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake

2022D23679

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over Eurogroep/Ecofinraad

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over Eurogroep/Ecofinraad. 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1858 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 8 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 19 mei 2022 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, minister van

2022D20835

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over voortzetting commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over voortzetting commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 109 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 31 mei 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 12 mei

2022D19218

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over het IMF

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over het IMF. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee Nr. 266 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 mei 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 april 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D16093

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1841 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 6 mei 2022 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op

2022D13440

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2022, over Accountancy

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2022, over Accountancy. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Nr. 40 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 6 mei 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 30 maart 2022 overleg gevoerd met mevrouw Kaag,

2022D13270

Commissieverslagen

Eindtekst

Eindtekst. De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 21 april 2022 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

2022D17132

Naar boven