Commissieverslagen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Themacommissie Dierhouderij

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 21 maart 2011, inzake toekomst dierhouderij in Nederland

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 21 maart 2011, inzake toekomst dierhouderij in Nederland. kst-28286-498 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 28 286 Dierenwelzijn Nr. 498 VERSLAG VAN EEN...

2011D18846