Commissieverslagen

Zoekresultaten (11)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, TK

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een gesprek, gehouden op 13 juni 2023, met de evaluatiecommissie over het rapport 'Evaluatie kabinetsformatie 2021/2022'

Verslag van een gesprek, gehouden op 13 juni 2023, met de evaluatiecommissie over het rapport 'Evaluatie kabinetsformatie 2021/2022'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 216 VERSLAG VAN EEN GESPREK Vastgesteld...

2023D27509

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2020, over Mijnbouw/Groningen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2020, over Mijnbouw/Groningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 529 Gaswinning Nr. 769 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 11 juni 2020 De vaste commissie voor Economische...

2020D23386

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2014, over Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2014, over Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 920 EU-voorstel: Biologische productie COM (2014) 180 Nr...

2014D22183

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2014, over Rijksbrede verantwoordingsthema's

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2014, over Rijksbrede verantwoordingsthema's. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring...

2014D26907

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2014, over Democratische legitimiteit

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2014, over Democratische legitimiteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 936 Democratische legitimiteit Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 augustus 2014 De...

2014D26762

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 mei 2013, over behandelvoorbehoud EU-voorstellen Slimme Grenzen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 mei 2013, over behandelvoorbehoud EU-voorstellen Slimme Grenzen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 614 EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97 Nr. 3 VERSLAG...

2013D21379

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 28 januari 2013 en 15 februari 2013, met belanghebbenden

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 28 januari 2013 en 15 februari 2013, met belanghebbenden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 194 Parlementair onderzoek «Huizenprijzen» Nr. 6 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 22 maart...

2013D11428

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2013, inzake Raad Algemene Zaken d.d. 4 februari 2013

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2013, inzake Raad Algemene Zaken d.d. 4 februari 2013. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1226...

2013D05198

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake het amendement Tang-Irrgang over het bevriezen van beloningen bij overname en fusie i.r.t. het voorontwerp clawback (consultatie)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake het amendement Tang-Irrgang over het bevriezen van beloningen bij overname en fusie i.r.t. het voorontwerp clawback (consultatie). kst-31058-30 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede...

2010D29404

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 22 april 2010 inzake herbeoordeling startersregeling WW

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 22 april 2010 inzake herbeoordeling startersregeling WW. kst-31311-56 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 56 VERSLAG VAN...

2010D23983

Commissieverslagen

VAO Klimaatbeleid en duurzaamheid (AO d.d. 2/7)

VAO Klimaatbeleid en duurzaamheid (AO d.d. 2/7). 31 250 Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking Nr. 23 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 augustus 2008 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 en de vaste commissie voor...

2008D13405