Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 december 2020, over machtigingswet oprichting Invest International

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 december 2020, over machtigingswet oprichting Invest International. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 529 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting...

2021D51671

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2020, over Handelsbetrekkingen Afrika

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2020, over Handelsbetrekkingen Afrika. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 121 VERSLAG...

2020D49757

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 december 2020, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (IMVO)

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 december 2020, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (IMVO). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 35 495 Initiatiefnota van de leden Voordewind, Alkaya, Van...

2020D54354

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2020, over Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2020, over Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 234 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2020...

2020D37712

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2020, over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2020, over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 322 VERSLAG VAN EEN...

2020D34069

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2020, over Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2020, over Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 470 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019...

2020D29036

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 juni 2020, over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 juni 2020, over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 315 VERSLAG...

2020D27776

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2020, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2020, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2155 VERSLAG VAN...

2020D09914

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 maart 2020, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 maart 2020, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 327 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21...

2020D09316

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 januari 2020, over Handelsbevordering

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 januari 2020, over Handelsbevordering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 107 VERSLAG VAN...

2020D04104

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2019, over Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2019, over Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2109 VERSLAG VAN EEN...

2019D48133

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Maatschappelijk middenveld

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Maatschappelijk middenveld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 100 VERSLAG...

2019D46188

Commissieverslagen

Conceptverslag Canadese ambassadeur inzake CETA (handelsverdrag EU-Canada)

Conceptverslag Canadese ambassadeur inzake CETA (handelsverdrag EU-Canada). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OVERLEG 39 (2019-2020) van 6 november 2019 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl...

2019D47025

Commissieverslagen

Conceptverslag Dhr. Houben (Europese Commissie) inzake CETA (handelsverdrag EU-Canada)

Conceptverslag Dhr. Houben (Europese Commissie) inzake CETA (handelsverdrag EU-Canada). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OVERLEG 40 (2019-2020) van 6 november 2019 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd...

2019D47621

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2019, over Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2019, over Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor...

2019D39846