Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI...

2024D06832

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over ziekenhuiszorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over ziekenhuiszorg. 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 364 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 november 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 oktober...

2023D45172

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 oktober 2023, over het Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 oktober 2023, over het Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 843 Seksuele intimidatie en geweld 30 234 Toekomstig sportbeleid...

2023D43604

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Integraal Zorgakkoord

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Integraal Zorgakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 830 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 26 oktober 2023 De vaste...

2023D42668

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 9ktober 2023, over Zwangerschap en geboorte

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 9ktober 2023, over Zwangerschap en geboorte. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 249 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 26 oktober...

2023D42188

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Gehandicaptenbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Gehandicaptenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 305 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 26 oktober 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid...

2023D42220

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Goed bestuur en toezicht binnen de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Goed bestuur en toezicht binnen de zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 012 Governance in de zorgsector Nr. 51 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D41354

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Digitale ontwikkelingen in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Digitale ontwikkelingen in de zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten Nr. 490 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld...

2023D41770

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over arbeidsmarktbeleid in de zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 537 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 oktober...

2023D40341

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Femicide

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Femicide. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 270 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 oktober 2023 De vaste commissie...

2023D40116

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over Eerstelijnszorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over Eerstelijnszorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 33 578 Eerstelijnszorg Nr. 103 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 augustus 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid...

2023D33007

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Medische ethiek / orgaandonatie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Medische ethiek / orgaandonatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2023D30337

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over het Zorgverzekeringsstelsel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over het Zorgverzekeringsstelsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1224 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 juli 2023 De vaste commissie...

2023D28710

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Sportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Sportbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 234 Digitale leermiddelen Nr. 376 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 juli 2023 De vaste commissie voor...

2023D29164

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 juni 2023, over Hervormingsagenda Jeugd

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 juni 2023, over Hervormingsagenda Jeugd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839 Jeugdzorg Nr. 970 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 21 juli 2023 De vaste commissie voor...

2023D33171