Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 maart 2024, over duurzaamheid en digitalisering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L. Boeve, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1097 Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

36200-VII-71 Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Duurzaamheid en digitalisering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06