Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 februari 2024, over Wapenexportbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier
  • Mede ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22054-395 Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

22054-353 Motie van de leden Van Haga en Smolders over een gelijk speelveld binnen de EU op het gebied van de wapenexport

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Wapenexportbeleid (CD d.d. 03/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Wapenexportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59