Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 januari 2024, over Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-32-1610 Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 tot en met 12 december 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

21501-32-1604 Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1603 Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij

Indiener A.J. Flach, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1592 Motie van het lid Vedder c.s. over ook economische en maatschappelijke effecten meenemen in de onderhandelingsinzet over het vangstadvies voor Noordzeekabeljauw

Indiener E.C. Vedder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1588 Motie van het lid Eppink over het agenderen van de mensenrechtenschendingen in de Chinese visserijsector

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1582 Motie van het lid Christine Teunissen c.s. over van de Europese Commissie eisen dat de EU-ontbossingsverordening niet wordt ondermijnd door de EU-Mercosur-onderhandelingen

Indiener C. (Christine) Teunissen, Tweede Kamerlid

Motie

27858-595 Motie van het lid Van der Plas over rekening houden met het concept gesloten teeltsystemen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20