Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 oktober 2023, over Versterking lokaal bestuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.C. Honsbeek, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-VII-76 Afschrift brief aan G4 over de werkdruk van raadsleden

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Versterking lokaal bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50