Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2024, over Pakket Belastingplan 2024

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
 • Mede ondertekenaar
  J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  A.H.M. Weeber, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 139
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Tegen
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Tegen
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
JA21 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36418-119 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 oktober 2023, over Pakket Belastingplan 2024

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Nota van wijziging

36418-36 Tweede nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

36418, bijgewerkt t/m nr. 36 (2e NvW d.d. 18 oktober 2023)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36418-35 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

36418-17 Nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36418-14 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36418-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36418-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36418-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Koninklijke boodschap

36418-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36418 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Belastingplan 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00