Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 september 2023, over Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2712 Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30