Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2687 Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juni 2023

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00