Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Spoor

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29984-1102 Jaarverantwoording ProRail en NS 2022

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

36200-A-36 Motie van het lid Van der Molen c.s. over aandringen bij NS op zo snel mogelijk opschalen op het traject Breda-Amsterdam

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1036 Motie van het lid Van der Molen c.s. over een bodemwaarde per traject voor de KPI's reizigerspunctualiteit, zitplaatskans en algemeen klantoordeel

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie (CD 1/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20