Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Terrorisme/extremisme

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29754-680 Evaluaties inzake het onderkennen van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asiel- en nareisprocedure

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45