Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Afrikastrategie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29237-183 Afrikastrategie 2023-2032

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Afrikastrategie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50