Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 (Kamerstuk 36360-IV-1)

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. BZK - feitelijke vragen Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Jaarverslag

36360-IV-1 Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44