Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2619 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 en 10 maart 2023

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat

21501-02-2353 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel (AO d.d. 18/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 20:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00