Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 februari 2023, over de Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
 • Mede ondertekenaar
  A.M. de Vrij, griffier
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2601 Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30