Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Iran

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27925-948 IRGC en de Europese terrorismelijst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

32735-374 Motie van het lid Brekelmans over binnen de EU het voortouw nemen om te komen tot plaatsing van de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-terreurlijst

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2573 Motie van de leden Jasper van Dijk en Brekelmans over verkennen hoe het repressienetwerk van het Iraanse regime in kaart kan worden gebracht

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken 12 december 2022 en Afghanistan (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:40

Mensenrechtenbeleid

Notaoverleg
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Iran

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40