Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Maatschappelijke diensttijd

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M. Verhoev, griffier
  • Mede ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35034-23 Voortgangsrapportage Maatschappelijke Diensttijd 2022

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Motie

36200-VIII-109 Motie van de leden Segers en Peters over de toegankelijkheid van het aanvraagproces voor de maatschappelijke diensttijd onderzoeken

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Maatschappelijke diensttijd

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50