Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Klimaat & energie (algemeen)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1267 Concept-update Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30