Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Comply or Explain

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-IV-85 Toepassing van het principe comply or explain

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Comply or Explain

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20