Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 juni 2023, over Luchtvaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31936-1085 Verzamelbrief Luchtvaart

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

31936-1017 Motie van de leden Van der Molen en Boucke over borgen dat de ruimte voor politie- en traumahelikopters op Rotterdam The Hague Airport niet beperkt wordt

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-100 Motie van de leden Koerhuis en Van der Molen over het investeren van €150.000 in een omgevingsfonds voor Maastricht Aachen Airport in 2023 en de jaren daarna

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 6/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20