Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 mei 2023, over Integriteit openbaar bestuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28844-254 Integriteitsbeleid openbaar bestuur

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35300-VII-29 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Integriteit openbaar bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45