Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
 • Mede ondertekenaar
  J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mede ondertekenaar
  A.C.W. de Vos, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1149 Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Motie

32813-1019 Motie van de leden Teunissen en Van Esch over het voorkomen van maladaptatie

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid

Motie

32847-781 Motie van het lid Grinwis over het trekken van lessen uit de bouw van buitendijkse woningen voor het bouwen van binnendijkse woningen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 13/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20