Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 mei 2023, over Leefomgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33118-241 Reactie op verzoek commissie over de impact op beleidsdomeinen IenW door uitstel Omgevingswet

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45