Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 november 2022, over Digitale euro

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27863-106 Update digitale euro

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Motie

21501-07-1874 Motie van de leden Heinen en Alkaya over zich tevens inzetten voor een neutrale, toegankelijke digitale euro die niet programmeerbaar is

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1829 Motie van de leden Alkaya en Heinen over mogelijk maken van anonieme betalingen met de digitale euro tot een bepaald maximumbedrag per transactie en per maand

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 31/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:46

Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022 (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Digitale euro

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20