Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 november 2022, over Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier
  • Mede ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-IV-7 Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland (CN) 2022

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Motie (gewijzigd/nader)

35925-IV-26 Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland (t.v.v. 35925-IV-12)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

35420-334 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een werkloosheidsvoorziening in Caribisch Nederland

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

34550-IV-9 Motie van de leden Van Raak en Van Laar over vaststellen van het sociaal minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (34 550-IV) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25