Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over Jaarverslag en slotwet 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR - aanbieding feitelijke vragen over Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Kamerstuk 36100-IV-1)

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Jaarverslag

36100-IV-1 Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Jaarverslag en slotwet 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20