Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over Governance Caribisch Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-IV-60 Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35925-IV-46 Motie van de leden Van den Berg en Kuiken over de vrije uitkering vanaf begrotingsjaar 2022 op niveau brengen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Stas BZK - IBO-rapport end e voorlichting van de Raad van State inzake de taakverdeling tussen het Rijk en het openbaar lichaam, zodat het commissiedebat Governance Caribisch Nederland

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

35925-IV-10 Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de structurele uitgaven voortvloeiend uit incidentele investeringen op de BES-eilanden

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

35830-IV-8 Motie van de leden Van den Berg en Ceder over een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Governance Caribisch Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Caribisch Nederland VWS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00