Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2022, over leveringszekerheid van aardgas

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29023-283 Plan van aanpak inzake gasleveringszekerheid komende winter en verder

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Commissiedebat Leveringszekerheid van aardgas

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54