Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Wereldwijde aanpak COVID-19

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier
  • Mede ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33625-333 Update Wereldwijde COVID-19 aanpak

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min BuHa-OS - verzoek stand van zaken brief wereldwijde aanpak COVID-19

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

35925-XVII-28 Motie van het lid Hammelburg c.s. over het mobiliseren van steun voor COVAX vanuit het bedrijfsleven

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wereldwijde aanpak COVID-19

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00