Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over Noodhulp

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHa-OS - verzoek brief financiƫle reserves noodhulp

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

34952-153 Humanitaire Hulp en Diplomatie 2022

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

21501-02-2372 Motie van het lid Kuzu over een aanvullende bijdrage voor het World Food Programme

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Noodhulp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10