Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 oktober 2022, over Gewasbeschermingsmiddelen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mede ondertekenaar
  K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  R.P. Jansma, griffier
 • Mede ondertekenaar
  T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27858-573 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

35925-XIV-60 Motie van het lid Vestering over het per direct van de markt halen van middelen met glyfosaat

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1346 Gewijzigde motie van het lid Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-32-1340)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1309 Motie van het lid Vestering over niet akkoord gaan met een besloten discussie over het bijenrichtsnoer

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XVI-189 Gewijzigde motie van het lid Van Esch over in de toelatingsprocedure voor pesticiden standaard verplicht testen op chronische effecten van pesticiden opnemen (t.v.v. 35570-XVI-152)

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1286 Motie van het lid Vestering over verruiming van de beoordelingscapaciteit voor pesticiden bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35616-10 Motie van de leden Wassenberg en Graus over onderzoek naar residuen in krachtvoer, mest en bodem

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-49 Motie van het lid Wassenberg over een extra veiligheidsfactor bij de Europese toelating van pesticiden

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35470-XIV-11 Motie van het lid De Groot over juridische expertise inwinnen over de mogelijkheden tot uitvoering van de motie over een verbod op glyfosaat

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-463 Motie van het lid De Groot over een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-464 Motie van het lid Ouwehand c.s. over het instellen van afstandsnormen voor gifgebruik

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1175 Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand over zich inzetten voor inwerkingtreding van het bijenrichtsnoer als geheel (t.v.v. 21501-32-1174)

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1176 Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over de automatische verlenging van toelatingen van pesticiden (t.v.v. 21501-32-1172)

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1145 Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over verzet tegen opnieuw verlengen van de toelating van pesticiden (t.v.v. 21501-32-1141)

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

27858-426 Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-25 Motie van het lid Ouwehand over de beoordeling van bollenteelt in Natura 2000-gebieden

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-240 Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Schouw (t.v.v.27858, nr. 193) over een verbod op de verkoop van glyfosaat aan particulieren

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10