Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2022, over mestbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33037-444 Voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

21501-32-1324 Motie van de leden Boswijk en Bromet over onderzoeken hoe het gebruik van turf en turfproducten in de professionele sector kan worden uitgefaseerd

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1313 Motie van het lid Boswijk c.s. over meer gebruik maken van langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

26407-121 Motie van het lid De Groot c.s. over het mestbeleid weidevogelbestendig maken

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over insectensterfte

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad 13-15 juni 2021 (21 501-32, nr. 1306)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35