Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2022, over opties voor rechtsherstel box 3

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35927-125 Voorbereiding technische briefing box 3

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Motie

35927-105 Motie van het lid Eppink over kleine spaarders als eerste in aanmerking laten komen voor compensatie

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

35927-94 Motie van het lid Romke de Jong c.s. over voorstellen voor het hervatten van de belastingheffing op vermogen

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Technische briefing over opties rechtsherstel box 3

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:00

Opties voor rechtsherstel box 3

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20