Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2022, over Dierenwelzijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28286-1255 Verzamelbrief dierenwelzijn

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XIV-84 Gewijzigde motie van het lid Graus over excellente dierenambulances in geval van spoedeisende hulp als voorrangsvoertuig laten rijden (t.v.v. 35925-XIV-30) (interne herdruk)

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-54 Motie van het lid Vestering c.s. over het beƫindigen van het transport van kalfjes jonger dan 28 dagen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-64 Motie van het lid Wassenberg c.s. over een verbod op de handel in en import van doorgefokte gezelschapsdieren

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-11 Motie van het lid Vestering over wettelijk vastleggen dat de wachttijd bij het slachthuis tot de start van het uitladen maximaal 15 minuten mag bedragen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-10 Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1178 Motie van het lid Wassenberg over een gezamenlijke trainingsschool voor overheidshonden

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1158 Motie van het lid Graus over een plan van aanpak tegen hittestress bij landbouwdieren

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1155 Motie van het lid Futselaar over de rol van boa's bij het verbeteren van de handhaving op het gebied van dierenwelzijn

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1149 Motie van het lid Graus over betere voorlichting over het houden van hobby- en gezelschapsdieren

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1151 Motie van het lid Graus over alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart brengen

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1076 Motie van het lid Futselaar over vereisten voor eigenaren van hoogrisicohonden

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1009 Motie van het lid Wassenberg over onderzoek naar het terugdringen van impulsaankopen van dieren

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

34000-XIII-84 Motie van het lid Thieme over een einddatum voor het couperen van biggenstaartjes

Indiener M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Motie

28286-742 Motie van het lid Van Dekken over (semi)groepshuisvesting voor vleeskonijnen

Indiener T.R. van Dekken, Tweede Kamerlid

Motie

28286-666 Motie van het lid Van Dekken over een einddatum voor het stoppen met couperen van varkensstaarten

Indiener T.R. van Dekken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren (AO d.d. 05/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Dierenwelzijn

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50