Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over de Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26407-139 Nederlandse inzet voor de top over het VN-Biodiversiteitsverdrag

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om brief over de Nederlandse inzet voor de VN-Biodiversiteitstop

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

21501-20-1617 Motie van de leden Jetten en De Groot over zich inzetten voor een ambitieuze EU-biodiversiteitsstrategie 2030

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47