Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over seksueel geweld en kindermisbruik

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34843-52 Voortgang aanpak (online) seksueel geweld en zeden

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-50 Versterking aanpak seksuele misdrijven

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

31015-187 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de bereikbaarheid van "Stop it Now!" verbeteren

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00